Profil verejného obstarávania

Prieskum trhu – predloženie ponuky

rok 2019

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou vyššou ako 5 000 € podľa § 117 za IVQ 2018
Súhrnná správa o zákazkách e-trhoviska I.Q 2019
Súhrnná správa zákaziek s hodnotou vyššou ako 5 000 € podla § 117 za I.Q 2019
Súhrnná správa zákaziek s hodnotou od 0 do 5 000 € podľa § 117 za I.Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách e-trhoviska II.Q 2019
Súhrnná správa zákaziek s hodnotou vyššou ako 5 000 € podla § 117 za II.Q 2019
Súhrnná správa zákaziek s hodnotou od 0 do 5 000 € podľa § 117 za II.Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách e-trhoviska III.Q 2019
Súhrnná správa zákaziek s hodnotou vyššou ako 5 000 € podla § 117 za III.Q 2019
Súhrnná správa zákaziek s hodnotou od 0 do 5 000 € podľa § 117 za III.Q 2019

rok 2018

Súhrnná správa zákazie s hodnotou vyššou ako 5 000 € podľa § 117 za IIQ 2018
Špecifikácia zákazky a stanovenie predpokladanej SVI 2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Špecifikácia zákazky a stanovenie predpokladanej hodnoty kancelarske 2018
Výzva na predloženie ponuky kancelárske potreby
Súhrnná správa zákaziek za I. Q 2018
Súhrnná správa o zákazkách e-trhoviska II.Q 2018
Súhrnná správa zákazie s hodnotou vyššou ako 5-000 za III.Q 2018
Súhrnná správa zákazie s hodnotou vyššou ako 5-000 za IV.Q 2018
Súhrnná správa zákaziek e-trhoviska I.Q 2018
Súhrnná správa zákaziek e-trhoviska III.Q 2018
Súhrnná správa zákaziek EKS za IV.Q 2018

rok 2017

Špecifikácia zákazky oblečenie
Špecifikácia zákazky obuv
Výzva na predloženie ponuky prac. obuv
Výzva na predloženie ponuky prac.odevy
Súhrnná správa zákaziek za I. Q 2017
Súhrnná správa zákaziek za II. Q 2017
Súhrnná správa zákaziek za III. Q 2017
Súhrnná správa o zákazkách e-trhovisko I.Q 2017
Súhrnná správa o zákazkách e-trhovisko II.Q 2017
Súhrnná správa o zákazkách e-trhovisko III.Q 2017
Súhrnná správa o zákazkách e-trhovisko IV. Q 2017

rok 2016

Súhrnná správa zákaziek za IV. Q 2016
Výzva – výroba nábytku
Výzva – mlieko
Výzva – mrazené tovary
Výzva – chlieb
Súhrnná správa zákaziek za III. Q 2016
Výzva – pracovná obuv
Výzva – pracovné odevy
Výzva – kuchynský riad
Súhrnná správa zákaziek za II. Q 2016
Výzva – drevná štiepka
Výzva – vývoz fekálnych vôd
Súhrnná správa zákaziek za I. Q 2016

rok 2015

Zoznam zákaziek §9 ods.9  rok 2015

Súhrnná správa zákaziek za IV. Q 2015
zoznam-zakaziek-odsek9-odst.9III.Q2015
Výzva – mäso a mäsové výrobky 2015
Výzva – mlieko, mliečne výrobky 2015
Výzva – hydina, ryby, zelenina 2015
Výzva – zelenina, ovocie 2015
Výzva – nábytok 2015
Výzva – pracovná obuv 2015
Výzva – pracovné odevy 2015
Súhrnná správa zákaziek za II. a III.Q 2015
Správa VO I. štvrťrok  2015

rok 2014

30. výzva na predloženie cenovej ponuky – pczostavy+dataprojektor 20142

29.výzva na predloženie cenovej ponuky – zavedenie ISO

28.výzva na prieskum trhu_PC zostavy+dataprojektor2014

27. výzva prieskum trhu – mäso a mäsové výrobky 2014

príloha č. 1 – špecifikácia zákazky mäso a mäsové výrobky2014

26. výzva prieskum trhu – mrazená zeleniny, hydina a ryby 2014

príloha č. 1 – špecifikácia zákazky Mrazená zelenina, hydina a ryby2014

25. výzva prieskum trhu – mlieko a mliečne výrobky 2014

príloha č. 1 – špecifikácia zákazky mlieko a mliečne výrobky 2014

24. výzva prieskum trhu – potraviny 2014

príloha č. 1 – špecifikácia zákazky potraviny 2014

23. výzva prieskum trhu – konzervovana zelenina a ovocie 2014

príloha č. 1 – špecifikácia zákazky konzervovaná zelenina a ovocie 2014

22. výzva prieskum trhu – pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky 2014

príloha č. 1 – špecifikácia zákazky pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky 2014

21. výzva prieskum trhu – zelenina a ovocie 2014

príloha č. 1 – špecifikácia zákazky zelenina a ovocie 2014

20. Výzva prieskum trhu – kancelársky materiál 2014

príloha č. 1 špecifikácia_zákazky-kancelárske_potreby2014

19. Výzva priesku trhu – čistiac,dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby 2014

príloha č. 1 čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby

18. Výzva prieskum trhu – zákusky 2014

17. Výzva prieskum trhu – slepačie vajcia 2014

16. výzva-prieskum trhu-šikmá schodisková plošina

15. výzva priesku trhu_rehabilitačná miestnosť 2014

14 Výzva na prieskum trhu_pracovné odevy II 2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – pracovné odevy II 2014

13. výzva prieskum trhu_pracovné odevy2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – pracovné odevy 2014

12. výzva prieskum trhu_pracovná obuv2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – pracovná obuv 2014

11.výzva prieskum trhu _výroba nábytku na mieru2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – výroba nábytku na mieru 2014

10. Výzva prieskum trhu_renovacia izieb III 2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – renovácia izieb III 2014

9.výzva_prieskum trhu_renovacia izieII2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – renovácia izieb II 2014

8.výzva_prieskum trhu_drevná štiepkaII2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – drevná štiepka II 2014

7. Výzva prieskum trhu_maľovanie izieb2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – renovácia izieb 2014

6. výzva_na prieskum trhu_drevná štiepka 2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk drevná štiepka 2014

5. výzva_na_prieskum_trhu_projektová dokumentácia_2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – projektová dokumentácia

4. výzva prieskum trhu vývoz fekálu 2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Zabezpečenie vývozu fekálnych vôd

3. výzva prieskum trhu_výmena podlahovej krytiny2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Výmena podlahovej krytiny

2. výzva prieskum trhu_plot a schodisko2014 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Osadenie plota a oprava schodiska

1..výzva_prieskum_trhu_stravné_listky_2014 zápisnica z vyhod. stravné lístk

Zoznam zákaziek § 9 ods.9 rok 2014

zoznam zákaziek §9 odst 9 I Q 2014

Zoznam zákaziek §9 odst 9 II Q 2014

Zoznam zákaziek §9 odst 9 za III.Q 2014

Zoznam zákaziek §9 odst 9 za IV.Q 2014

rok 2013

1. výzva prieskum trhu osadenie akumulačných nádob 2013 Zápisnica z vyhodnotenia-osadenie akumulačných nádob

2. vyzva_prieskumtrhu_uprava arealu -zámková dlažba a betonovanie2013 Zápisnica z vyhodnotenia_úprava areálu – zámková dlažba a betónovanie

3. výzva_prieskum trhu_podlahy a omietky vonkajšie_2013 zapisnica_ z_ vyhodnotenia_ podlahy a omietky vonkajšie_ 2013

4. výzva_prieskumtrhu_mlieko a mliečne výrobky 2013 Zápisnica z vyhodnotenia mlieko a mliečne výrobky 2013

5. výzva_prieskum trhu_pracovné oblečenie 2013 Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu_ pracovné oblečenie 2013

6. výzva_prieskum trhu_pracovná obuv 2013 Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu_ pracovná obuv

7. výzva_prieskum trhu_pračka,sušička,korytový žehlič_2013 Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu_ pračka, bubnová sušička a korytový žehlič

8. výzva_prieskum trhu_konvektomaty výzva_prieskum trhu_konvektomaty2 Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu konvetkomat 2013

9. Výzva_prieskum trhu_mäso a mäsové výrobky2013 zápisnica z vyhodnotenia mäso

10. Výzva_prieskum trhu_chlieb a pečivo2013 zápisnica z vyhodnotenia chlieb

11.Výzva_ prieskum trhu_zelenina a ovocie2013 oznámenie o zrušení verejného obstarávania

12.Výzva_prieskum trhu_ mrazená zelenina,hydina a ryby2013 zápisnica z vyhodnotenia mraz.ze

13, Výzva na pieskum Rôzne potraviny zápisnica z vyhod. rôzne potr

14. Výzva na pieskum Konzerv.ovo-zel zápisnisa z vyho Konzerv.ovo-zel

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- €

sprava za I.Q 2013

správa za II Q 2013

správa za III Q 2013

správa za IV Q 2013

Comments are closed