Aktuality

OZNAM!

Mgr. Anna Psárska, riaditeľka

Ďakujeme za pochopenie.

Projekt „Muzikoterapia – seniori a deti“

Zámerom nového pilotného projektu  chceme prijímateľom sociálnych služieb formou muzikoterapie – spevom i posluchom, hrou na hudobných nástrojoch a relaxáciou zlepšiť kvalitu života – uľahčiť a rozvíjať komunikáciu, medziľudské vzťahy, pohyblivosť, sebarealizáciu, odbúrať stres, zmenšiť  telesné, emocionálne, mentálne, sociálne a kognitívne problémy. Na každého človeka v rôznom veku, v rôznom prostredí má priaznivý vplyv dobrá hudba – reprodukovaná, alebo improvizovaná hra na hudobné nástroje.  Súčasťou projektu nie len samotné počúvanie hudby, ale aj aktívne zapájanie seniorov a detí do hudobnej tvorby. Pri „JESEŇ ŽIVOTA“, ZSS Levice je otvorená Služba včasnej intervencie (ďalej  SVI).  Predstavuje podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v rannom veku (0-7r.). Snažíme sa umožniť rodičom podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady.  SVI realizujeme hlavne v prirodzenom prostredí rodiny čo znamená, že je zameraná na terénnu prácu a je poskytovaná bezplatne. Pravidelné stretnutia s našimi klientmi  sa budú uskutočňovať  v rámci pravidelných aktivít v našom zariadení, s deťmi  v ich  prirodzenom prostredí.

Deti a seniori, ktorí obľubujú hudbu sa dostávajú do fyzickej a mentálnej pohody rýchlejšie. Hudba lieči telo i dušu a pomáha rozjasňovať myseľ. Počúvanie hudby, spev, hra na hudobné nástroje vyvoláva reakcie v somatickej sfére zmenou svalového napätia a zvýšenú svalovú činnosť- pohyby nôh, lúskanie prstami, tlieskanie, pokyvovanie hlavou či celým telom. Kľúčom úspechu  je používanie takej hudby, ktorá sa dokáže natrvalo zapísať do ľudskej mysle a vedie k pozitívnej pamäťovej stope. Jej súčasťou je aj  relaxačná hudba.  V našom zariadení má hudba dôležité uplatnenie. Prostredníctvom projektu zakúpime prenosný reproduktor, ktorý umožní reprodukciu hudby, orffové nástroje (rolničky, pergusie, paličky, tamburíny) a aromalampy, ktoré vôňou a svetlom spríjemnia a dotvoria príjemnú atmosféru.

Projekt „Muzikoterapia – seniori a deti“ realizujeme s podporou partnera Nadácia pre deti Slovenska.

Projekt „Hádaj na čo myslím“

Motivovať mladých ľudí k zmysluplnej činnosti a využívaniu voľného času prostredníctvom dobrovoľníckej práce je naším cieľom už dlhšiu dobu, rovnako už viac ako desať rokov spolupracujeme s mladými dobrovoľníkmi pri zvyšovaní kvality poskytovaných sociálnych služieb. Mladí ľudia majú možnosť získať nové zážitky a skúsenosti od seniorov, naučiť sa citlivejšie vnímať ich potreby.

Rozšíriť skupinu dobrovoľníkov sa nám podarilo aj vďaka projektu „Hádaj na čo myslím“, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z Detského fondu  Cloetta. V rámci grantu, ktorý prebiehal od decembra až do júna 2019 sme realizovali 14 spoločných stretnutí. Boli zamerané na tvorivé dielničky a vedomostné kvízy. Vďaka grantu sme mohli zakúpiť materiál na výrobu dekoračných, ale aj úžitkových predmetov,  ktorými si mohli klienti skrášliť svoje izby. Pri spoločnej tvorbe vládla vždy dobrá nálada, všetci si vzájomne pomáhali.  Podarilo sa nám zakúpiť aj tablet, ktorý sme používali pri vedomostných kvízoch. Dobrovoľníci si pripravovali kvízy na rôzne zaujímavé témy, zároveň mohli učiť seniorov používať internet.

Vďaka projektu sa  nám podarilo zapojiť mladých ľudí- dobrovoľníkov do budovania komunity so seniormi a vďaka Občianskemu združeniu Miesto v dome, ktoré sa do grantu zapojilo tiež, aj do budovania komunity s deťmi z marginalizovaných skupín. Deti zo sociálne vylúčeného prostredia mohli zažiť pocit prijatia, mladí ľudia zistili, aké problémy riešia seniori, a seniori mohli dostať veľa pozitívnej energie a nadobudnúť pocit, že nie sú zbytoční, majú čo odovzdať a môžu sa obrátiť na mladšiu generáciu pri hľadaní podpory. Veľkým pozitívom je aj skutočnosť, že dobrovoľníci navštevujú naše zariadenie aj naďalej a ich záujem neskončil ukončením grantu.

Projekt Nadácie pre deti Slovenska

Realizujeme aktivity z projektu Nadácie pre deti Slovenska  z grantového programu Cloetta- tento mesiac to bola tvorivá dieľnička s našimi dobrovoľníčkami.

Hýbme sa, na veku nazáleží!

Aktívny pohyb je dôležitý v každom veku. Prináša benefity v podobe zlepšenia kondície a celkového zdravia človeka, o to viac, ak je spojený s pohybom na čerstvom vzduchu. Z tejto myšlienky sme vychádzali, keď sme podávali projekt na zabezpečenie pomôcok na rehabilitáciu. Hľadali sme niečo, kde je možné spojiť cvičenie s aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu. Chceli sme zakúpiť pre našich klientov Nordic walking palice na chôdzu v teréne, činky a rôzne posilňovače ramien. Mysleli sme aj na čističku vzduchu a aróma difuzéry, ktoré prispievajú k lepšiemu a zdravšiemu ovzdušiu. Takto môžu naši klienti cvičiť v zdravom prostredí aj v čase, keď nie je možné pohybovať sa na čerstvom vzduchu vonku. Do projektu sa zapojili aj dobrovoľníci zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach, s ktorými sme zažili veľa úsmevných chvíľ.

Zámer sa podarilo realizovať a náš „Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera“ vo výške 940,00 €, za čo sme veľmi vďační. Zakúpené pomôcky sa pravidelne používajú a prinášajú klientom radosť, o čom svedčia aj priložené fotografie.

Deň otvorených dverí Stredisko Domadice

Človek je bytosť odkázaná na to, aby jej niekto čas od času povedal: „Je dobré, že si“

Dňa 10. 9. 2016 sa v našom zariadení „Jeseň života“ stredisko Domadice, konal už tretí ročník Dňa otvorených dverí. Väčšina príbuzných nám prisľúbila svoju účasť a preto sme boli v deň D vo veľkom očakávaní. A zišli sme sa naozaj vo veľkom počte- až 150 zúčastnených. A keďže nám počasie naozaj prialo a bolo krásne slnečno, celé sa to odohrávalo pod holým nebom. Starší ľudia si potrebujú zachovať nie len dobré zdravie, ale aj spojivá so životom, kontakty s rodinou a známymi. A tento deň je na to ako stvorený.

Naše pozvanie prijala aj bývalá pani riaditeľka Irena Šimegová, či miestny pán farár, ktorý u nás pravidelne každé 2 týždne odslúži katolícku svätú omšu.

Po úvodnom privítaní a príhovore p. riad. Mgr. Anny Psárskej, prišiel na rad program. A keďže my v zariadení sa držíme kréda, že staroba neznamená koniec životnej aktivity, chceli sme o tom všetkým aj presvedčiť. „Naši futbalisti“ tancovali na pieseň „Zelená je tráva“, vozíčkari mali tiež svoje číslo, tí odvážnejší vystúpili s piesňou „Aj tak sme stále frajeri“, no a všetci sme si na záver zaspievali piesne pri gitare.

Po programe sme sa všetci presunuli do budovy, kde nás čakalo občerstvenie vo forme švédskych stolov spojené s premietaním fotiek z rôznych podujatí. A aj napriek tomu, že emócií bolo v tento deň veľmi veľa, napokon sme sa všetci rozlúčili veľmi spokojní a šťastní.

Výlet do Štúrova a Ostrihomu

Dňa 7.9.2016 nám počasie naozaj prialo. Príjemné slnečné lúče striedal jemný vánok. Bol to deň ako stvorený na výlet. Po raňajkách sme plní očakávaní nastúpili do autobusu, ktorý nás zaviezol do Štúrova, kde nás už čakala výletná loď Balu. Hodinová plavba po Dunaji, počas ktorej sme si obzreli obidva dunajské brehy aj Ostrihomskú baziliku ubehla veľmi rýchlo. Po plavbe nasledovala vyhliadková cesta vláčikom cez most Márie Valérie do Ostrihomu. Mnohí šli po moste po prvý krát, pamätajú si ho ešte z povojnových čias, keď bol zničený a ostalo z neho iba pár pilierov. V Ostrihome sme navštívili Baziliku a strávili krátku chvíľu rozjímaním v jej príjemnom chládku . Po návrate do Štúrova sme sa občerstvili dobrou kávičkou a šťastní, aj keď trošku unavení sme sa vrátili domov.

Záhradná párty v zariadení sociálnych služieb „JESEŇ ŽIVOTA“, Levice

Príjemné teplé počasie láka tráviť čas vonku. Jemný vánok a slniečko skrývajúce sa za koruny košatých stromov vytvorili príjemnú kulisu na záhradnú párty v parku nášho zariadenia, ktorá sa uskutočnila dňa 27.6.2016 . Park sa zaplnil do posledného miesta. O občerstvenie a príjemnú hudbu sa postaral Holland pub Levice, ktorému sa týmto chceme za opakovanú podporu nášho zariadenia aj verejne poďakovať. Podávali sa špeciality z grilu, smäd sme hasili čapovanými nápojmi, do uška nám hrala príjemná hudba, ktorá niektorých vytiahla aj do tanca. Popoludnie utieklo veľmi rýchlo a zanechalo v nás pekné zážitky.

Hrejúce svetlo v jeseni života

V mesiacoch marec až máj 2016 sme realizovali v našom zariadení projekt výmeny osvetlenia na izbách klientov pod názvom Hrejúce svetlo v jeseni života. Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore projektu Na energiu s rozumom, ktorého partnermi sú ZSE Energia, a.s. , CEEV Živica a Nadácia Ekopolis.

V rámci projektu bolo vymenených 150 svietidiel na izbách klientov za úsporné svietidlá, čím podľa predpokladu dosiahneme významné úspory elektrickej energie.

Pri realizácii projektu sme spolupracovali aj so Základnou školou, ul. Saratovská č. 85 v Leviciach. Žiaci školy pomáhali pri meraní intenzity osvetlenia v zariadení pred a po jeho výmene. Spolupracovali sme aj v oblasti vzdelávania o možnostiach úspor elektrickej energie.

Grant „Hrejúce svetlo v jeseni života“ realizujeme s podporou projektu „Energia s rozumom“, ktorého partnermi sú ZSE Energia , a.s., CEEV Živica a Nadácia Ekopolis.

Podporili nás: Orange, Tatra banka, VÚB

Cez ruky k srdcu

Krása je nevyčerpateľný prameň radosti pre toho, kto ho vie odkryť. Krása je všetko, čo lahodí zraku a sluchu, čo vzbudzuje obdiv, vyvoláva nadšenie, uznanie, záľubu. Zvlášť krása vytvorená rukami človeka, poznačenými vekom či chorobou, ale s láskou… Dňa 6.4.2016 sa uskutočnil v zariadení sociálnych služieb „JESEŇ ŽIVOTA“, Levice tretí ročník prehliadky ručných prác klientov zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja s názvom „CEZ RUKY K SRDCU“. Tento rok sa súťažilo v 6 kategoriách – Pletené výrobky, háčkované výrobky, výšivka, výrobky z papiera, výrobky z rôznych materiálov a obrazy. Milo nás prekvapil záujem klientov a množstvo zaslaných prác. Nazávislá hodnotiaca komisia vybrala v každej kategórii na ocenenie tri práce. Do hodnotenia mal možnosť zapojiť sa aj každý účastník slávnosti a odovzdať svoj hlas výrobku, ktorý je pre neho najkrajší a najviac ho oslovil.

Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčatnilo 15 zariadení a čestní hostia: Ing. Ladislav Marenčák, podpredseda NSK p. Oľga Salmová, riaditeľka Červeného kríža Levice, Ing. Lívia Jančoková, riaditeľka Strednej umeleckej školy Andreja Bielika v Leviciach, p.Alžbeta Szobiová, p.Estera Jančoková, p.Mária Székelyová, členky Klubu dôchodcov Levice, Denné centrum 4. Kultúrny program zabezpečili študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach pod vedením Mgr. Rie Meszárošovej. Po oficiálnej časti sa mohli všetci účastníci podujatia občerstviť sa malej recepcii. Dopoludnie uplynulo v príjemnej atmosfére a už teraz sa tešíme na budúci rok.

Mladí dobrovoľníci

Dňa 17.2.2016 sa v rámci realizácie projektu „Mladí dobrovoľníci“ uskutočnil v Leviciach Workshop dobrovoľníctva. Projekt bol podporený z „Nadácie pre deti Slovenska z Detského fondu Cloetta“, ktorého predkladateľom bolo “JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb, Družstevnícka 22, Levice. Projekt bol zameraný na získavanie nových dobrovoľníkov z radov študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach a iných mladých ľudí. Cieľom bolo zabezpečenie kontinuity dobrovoľníckej činnosti cez motivačné a tvorivé aktivity, ako napríklad sociálno- psychologický výcvik, supervízia, kurz prvej pomoci, či prezentácie dobrovoľníckej činnosti u nás a vo Veľkej Británii. Workshopu sa zúčastnili bývalí dobrovoľníci spolu so súčasnými dobrovoľníkmi a so záujemcami o dobrovoľnícku činnosť. Počas workshopu si mohli vymieňať informácie o dobrovoľníctve a bližšie sa spoznať. V rámci projektu bolo zabezpečené aj celodenné občerstvenie . Po príjemne strávenom dni si účastníci zahrali spoločne bowling , čo pomohlo k utuženiu vzájomných vzťahov.

Týždeň mozgu

11.03.2013 sa naše zariadenie zapojilo do celosvetového Týždňa mozgu. Zapojili sme sa hneď dvomi aktivitami, ktoré prebiehali súčasne.

Vo veľkej spoločenskej miestnosti prebiehala prednáška MUDr. Čechovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach na tému Mozog, jeho činnosť a poruchy. V rámci prednášky odznelo mnoho užitočných informácií ako sa o svoj mozog starať a udržať sa tak vitálnym do vysokého veku. V závere prednášky mohli klienti navštíviť poradňu zdravia, ktorú zabezpečovali tiež pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Mohli si dať zmerať tlak, či vziať si informačné brožúrky.

V ďalšej miestnosti prebiehal Tréning Pamäte pod vedením p. Bajanovej z Tekovskej knižnice v Leviciach. Tréning pamäte našich klientov veľmi zaujal, získali návod ako konkrétne precvičovať svoj mozog. Získali nové podnety, ako si precvičovať pamäť aj v súkromí.

Obe aktivity sa stretli s veľkým záujmom a boli príjemným spestrením života našich klientov.

Fašiangová zábava v ZSS „JESEŇ ŽIVOTA“, Levice

Dňa 7.2.2013 sa uskutočnila v našom zariadení Fašiangová zábava. Fašiangy boli odpradávna veselé, radi si na ne spomíname. Teší nás, že ešte aj v dnešnej dobe sa tieto tradície dodržiavajú. Fašiangy sú o dobrej nálade, speve, tanci a jedle. U nás to bolo tiež tak. Program bol výnimočný. Na úvod zaspieval náš spevácky zbor v doprovode harmonikára, nášho klienta. Hudba bola dobrá, repertoár pestrý, nám známy, takže sme všetci spievali. Spievali a tancovali aj tí, o ktorých by sme to nepovedali. Čerešničkou na torte bolo prekvapenie našich kuchárok a vedúcej ošetrovateľkého úseku, ktoré prišli zamaskované do masiek väzňov a polície. V prvom momente sme sa aj preľakli, hlavou nám prebehla myšlienka, že sa niečo stalo, až po chvíľke sme zistili, že sú to naši zamestnanci a prepukol veľký smiech. Fašiangová zábava pokračovala v plnom prúde až do večerných hodín.

Celá zábava bola vynikajúca, družná, cítili sme sa ako jedna veľká rodina, veľmi nám to pomohlo aj psychicky, ťažko sa nám končilo a rozchádzalo na izby.

Anna Tylová, klientka ZSS

Comments are closed.