Úvod

  • Príjemné prostredie

COVID-19 KRÍZOVÝ PLÁN

OZNAM PRE NÁVŠTEVY

V zmysle odporúčaní MPSVaR SR a Úradu verejného hygienika  SR v súvislosti s ochorením Covid-19 sú od 3.6.2020 povolené návštevy v zariadeniach sociálnych služieb. Bližšie podrobnosti si určuje dočasne každý poskytovateľ sociálnej služby podľa svojich možností.

Podmienky návštev v našom zariadení

Harmonogram návštevných hodín:

Každý deň – dopoludnia v čase od 9,00 hod. do 10,30 hod

                    – popoludní v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Návštevy sa uskutočňujú na označených stanovištiach v parku zariadenia. Žiadame návštevy, aby sa nepohybovali mimo označených stanovíšť!

V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy umožnené vo vestibule zariadenia /zabezpečuje vrátnica/.

Návšteva na izbe je povolená iba u klientov vo veľmi vážnom zdravotnom stave, a to po dohode s opatrovateľsko-ošetrovateľským personálom. /zabezpečuje vrátnica/.

Deťom do 15 rokov vstup do zariadenia nie je povolený!

Odporúčame návštevám, aby používali ochranu horných dýchacích ciest /rúško, iné/. Pri vstupe do areálu je povinná dezinfekcia, čo zabezpečí vrátnica. Žiadame Vás o poskytnutie informácií aj o vašej cestovateľskej anamnéze alebo o kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19.

 

Sme presvedčení, že je naším spoločným záujmom, aby sme predišli zavlečeniu ochorenia Covid-19 a ohrozeniu našich najbližších! 

                                                                                       Ďakujeme za pochopenie.

 

Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach

„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb  Družstevnícka č. 22, Levice je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom.   Sociálne služby poskytujeme od roku 1976. Našou prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku  klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.


poskytujeme  služby v dvoch strediskách:

  • Levice, Družstevnícka 22
  • Domadice 58 

s celkovou kapacitou 183 klientov.


Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uvedených v nasledujúcich  paragrafoch

Prevádzková doba administratívy

Pondelok: 7:00 – 15:00 
Utorok: 7:00 – 15:00 
Streda: 7:00 – 15:00 
Štvrtok: 7:00 – 15:00 
Piatok: 7:00 – 15:00

 

24 hod. prevádzka je zabezpečená odborným personálom.


Pre podmienky prijatia  nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch  telefonicky na čísle 036/6305821, e-mailom, prípadne vyplnením kontaktného formulára umiestneného na stránke vpravo. Naša administratívna podpora je Vám k dispozícií na telefónnych číslach: vrátnica Levice 036/631 29 42 a vrátnica Domadice 036/639 92 05.

Comments are closed