Úvod

  • Príjemné prostredie

COVID-19 KRÍZOVÝ PLÁN

OZNAM PRE NÁVŠTEVY

V zmysle odporúčania MPsVR SR plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že od 04.06.2020 sú povolené návštevy klientov v našom zariadení za nasledovných podmienok :

Harmonogram návštevných hodín: 

každý deň v čase od 09,00 hod do 10,30hod a

                                  od 14,00 hod do 16,00hod.

Čas vyhradený na návštevu jedného klienta je 20 minút. Deťom do 15 rokov, nie je vstup do zariadenia povolený. Počet návštevníkov na jedného klienta je max. 2 osoby.

  1. Nakoľko je dôležité dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia na návštevu je možné prísť do zariadenia len v prípade telefonicky dohodnutého termínu vopred, nakoľko bude určený harmonogram pre jednotlivých návštevníkov konkrétne. Víkendové návštevy prosíme nahlásiť najneskôr do piatku do 14,00hod. 

Objednávajte sa na tel.č. stredisko Levice 036/ 6312 942 a stredisko Domadice 036/ 6399 205. Pri objednávaní je potrebné nahlásiť pracovníčke Vašu cestovateľskú anamnézu za posledných 14dní.

  1. Na návštevu je potrebné prísť s ochranným rúškom, prekrytím horných dýchacích ciest vhodným prostriedkom a jednorázovými rukavicami. Pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky a bude Vám odmeraná telesná teplota.
  2. Nie je povolené priniesť na návštevu potraviny, ktoré nie sú hygienicky zabalené a majú krátku trvanlivosť(napr. zákusky), nakoľko všetky balíčky sa odovzdávajú na vrátnici, kde sa dezinfikujú a až po 3 hodinách ich odovzdávame klientom.
  3. Tieto uvoľnenia prijíma zariadenie vo svojej kompetencii a môže ich prípade potreby zmeniť, z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia klientov a zamestnancov.

Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach

„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb  Družstevnícka č. 22, Levice je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom.   Sociálne služby poskytujeme od roku 1976. Našou prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku  klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.


poskytujeme  služby v dvoch strediskách:

  • Levice, Družstevnícka 22
  • Domadice 58 

s celkovou kapacitou 183 klientov.


Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uvedených v nasledujúcich  paragrafoch

  •  § 35 Zariadenie pre seniorov (ZPS)
  • § 38 Domov sociálnych služieb (DSS)
  • § 39 Špecializované zariadenie pre osoby s postihnutím demenciou rôzneho typu – (ŠZ)

Prevádzková doba administratívy

Pondelok: 7:00 – 15:00 
Utorok: 7:00 – 15:00 
Streda: 7:00 – 15:00 
Štvrtok: 7:00 – 15:00 
Piatok: 7:00 – 15:00

24 hod. prevádzka je zabezpečená odborným personálom.


Pre podmienky prijatia  nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch  telefonicky na čísle 036/6305821, e-mailom, prípadne vyplnením kontaktného formulára umiestneného na stránke vpravo. Naša administratívna podpora je Vám k dispozícií na telefónnych číslach: vrátnica Levice 036/631 29 42 a vrátnica Domadice 036/639 92 05.

Comments are closed