Úvod

 

  • Príjemné prostredie

COVID-19 KRÍZOVÝ PLÁN

 

OZNAM!

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19, núdzovým stavom a lockdownom vyhláseným vládou Slovenskej republiky, nie je možné v zariadení od 25.11.2021 uskutočňovať návštevy.

Výnimky ( s dôrazom na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení):
– návšteva príbuzných u klienta v paliatívnej starostlivosti v terminálnom štádiu ochorenia
– návšteva kňaza za účelom podávania sviatosti pomazania chorých
– ošetrenie lekárom alebo vstup rýchlej zdravotnej služby
– vstup pracovníkov pohrebnej služby
– vstup pracovníkov vykonávajúcich nevyhnutné opravy a revízie.

Z dôvodu zabezpečenia kontaktu so svojimi blízkymi, ponúka zariadenie možnosť sprostredkovania kontaktu formou videohovoru, mailovej alebo telefonickej komunikácie.(v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 14,30 hod na t.č. 036/63 05 821 alebo mailom na adrese jzsocialna@gmail.com.)

Mgr. Anna Psárska, riaditeľka

Ďakujeme za pochopenie.

 

Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach

„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb  Družstevnícka č. 22, Levice je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom.   Sociálne služby poskytujeme od roku 1976. Našou prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku  klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.


Poskytujeme  služby v dvoch strediskách:

  • Levice, Družstevnícka 22
  • Domadice 58 

s celkovou kapacitou 183 klientov.


Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uvedených v nasledujúcich  paragrafoch

    •  § 35 Zariadenie pre seniorov (ZPS)
    • § 38 Domov sociálnych služieb (DSS)
    • § 39 Špecializované zariadenie pre osoby s postihnutím demenciou rôzneho typu – (ŠZ)

Comments are closed