Úvod

 

  • Príjemné prostredie

COVID-19 KRÍZOVÝ PLÁN

 

OZNAM!

Všetky informácie týkajúce sa návštev v našom zariadení sú zverejnené nižšie v dokumentoch:

Zjednodušený návštevný poriadok

Ďakujeme za pochopenie.

 

Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach

„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb  Družstevnícka č. 22, Levice je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom.   Sociálne služby poskytujeme od roku 1976. Našou prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku  klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.


Poskytujeme  služby v dvoch strediskách:

  • Levice, Družstevnícka 22
  • Domadice 58 

s celkovou kapacitou 183 klientov.


Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uvedených v nasledujúcich  paragrafoch

    •  § 35 Zariadenie pre seniorov (ZPS)
    • § 38 Domov sociálnych služieb (DSS)
    • § 39 Špecializované zariadenie pre osoby s postihnutím demenciou rôzneho typu – (ŠZ)

Comments are closed