Úvod

  • Príjemné prostredie

COVID-19 KRÍZOVÝ PLÁN

OZNAM PRE NÁVŠTEVY

V zmysle odporúčania MPsVR SR plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že od 15.06.2020 sú povolené návštevy klientov v našom zariadení za nasledovných podmienok :

Harmonogram návštevných hodín: 

každý deň v čase od 09,00 hod do 10,30 hod a

                                od 14,00 hod do 16,00 hod.

Deťom do 15 rokov, nie je vstup do zariadenia povolený.

  1. Na návštevu je potrebné prísť s ochranným rúškom, prekrytím horných dýchacích ciest vhodným prostriedkom. Pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky a môže Vám byť odmeraná telesná teplota.
  2. Nie je vhodné priniesť na návštevu potraviny, ktoré nie sú hygienicky zabalené a majú krátku trvanlivosť (napr. zákusky a zmrzliny), nakoľko všetky balíčky sa odovzdávajú na vrátnici, kde sa dezinfikujú a až po 0,5 hodine ich odovzdávame klientom.

Tieto uvoľnenia si zariadenie môže v prípade potreby zmeniť, z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia klientov a zamestnancov.

Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach

„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb  Družstevnícka č. 22, Levice je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom.   Sociálne služby poskytujeme od roku 1976. Našou prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku  klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.


poskytujeme  služby v dvoch strediskách:

  • Levice, Družstevnícka 22
  • Domadice 58 

s celkovou kapacitou 183 klientov.


Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uvedených v nasledujúcich  paragrafoch

  •  § 35 Zariadenie pre seniorov (ZPS)
  • § 38 Domov sociálnych služieb (DSS)
  • § 39 Špecializované zariadenie pre osoby s postihnutím demenciou rôzneho typu – (ŠZ)

Prevádzková doba administratívy

Pondelok: 7:00 – 15:00 
Utorok: 7:00 – 15:00 
Streda: 7:00 – 15:00 
Štvrtok: 7:00 – 15:00 
Piatok: 7:00 – 15:00

24 hod. prevádzka je zabezpečená odborným personálom.


Pre podmienky prijatia  nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch  telefonicky na čísle 036/6305821, e-mailom, prípadne vyplnením kontaktného formulára umiestneného na stránke vpravo. Naša administratívna podpora je Vám k dispozícií na telefónnych číslach: vrátnica Levice 036/631 29 42 a vrátnica Domadice 036/639 92 05.

Comments are closed