Úvod

Projekt „Muzikoterapia – seniori a deti“ realizujeme s podporou partnera Nadácia pre deti Slovenska.

 

  • Príjemné prostredie

COVID-19 KRÍZOVÝ PLÁN

 

OZNAM!

Návštevy v našom zariadení prebiehajú na základe telefonického nahlásenia sa. V prípade, že sa návšteva nemôže uskutočniť, vieme Vám sprostredkovať kontakt s blízkymi aj formou video hovoru, telefonicky alebo mailom. Sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 14,30 hod. na t.č. 036/63 05 821 alebo v rovnakom čase na mailovej adrese – jzsocialna@gmail.com.

Výnimky:

– návšteva u klientov v terminálnom štádiu ochorenia a to po telefonickom potvrdení termínu (15 min.)

– návšteva kňaza za účelom podávania sviatosti pomazania chorých

– návšteva lekára alebo rýchlej zdravotnej pomoci

– vstup pracovníkov vykonávajúcich nevyhnutné opravy, revízie a iné nevyhnutné činnosti

Z organizačných dôvodov žiadame o nahlásenie termínu odchodu a návratu do zariadenia do 12.4.2022 (utorok).

Návštevy v ZSS a opustenie ZSS počas veľknočných sviatkov

Mgr. Anna Psárska, riaditeľka

Ďakujeme za pochopenie.

 

Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach

„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb  Družstevnícka č. 22, Levice je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom.   Sociálne služby poskytujeme od roku 1976. Našou prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku  klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.


Poskytujeme  služby v dvoch strediskách:

  • Levice, Družstevnícka 22
  • Domadice 58 

s celkovou kapacitou 183 klientov.


Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uvedených v nasledujúcich  paragrafoch

    •  § 35 Zariadenie pre seniorov (ZPS)
    • § 38 Domov sociálnych služieb (DSS)
    • § 39 Špecializované zariadenie pre osoby s postihnutím demenciou rôzneho typu – (ŠZ)

Comments are closed