Organizácia

 

 • Príjemné prostredie

 

 

Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach

„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb Levice,  Družstevnícka 2744/22, Levice je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom.   Sociálne služby poskytujeme od roku 1976. Našou prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku  klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.


Poskytujeme  služby v dvoch strediskách:

 • Levice, Družstevnícka 2744/22
 • Domadice 58 

s celkovou kapacitou 175 klientov.


Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uvedených v nasledujúcich  paragrafoch

  • § 33 Služba včasnej intervencie (SVI)
  •  § 35 Zariadenie pre seniorov (ZPS)
  • § 38 Domov sociálnych služieb (DSS)
  • § 39 Špecializované zariadenie pre osoby s postihnutím demenciou rôzneho typu – (ŠZ)

Comments are closed.