Úvod

  • Príjemné prostredie

Z dôvodu zabezpečenia ochrany klientov a zamestnancov je naše zariadenie pre verejnosť do odvolania

 

            U Z A T V O R E N É.

Prosíme príbuzných a známych o rešpektovanie zákazu vstupu verejnosti.

V prípade nutnosti na tel.č. 036/ 6312 942 môžete kontaktovať službukonajúci personál.

Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach

„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb  Družstevnícka č. 22, Levice je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom.   Sociálne služby poskytujeme od roku 1976. Našou prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku  klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.


poskytujeme  služby v dvoch strediskách:

  • Levice, Družstevnícka 22
  • Domadice 58 

s celkovou kapacitou 183 klientov.


Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uvedených v nasledujúcich  paragrafoch

  •  § 35 Zariadenie pre seniorov (ZPS)
  • § 38 Domov sociálnych služieb (DSS)
  • § 39 Špecializované zariadenie pre osoby s postihnutím demenciou rôzneho typu – (ŠZ)

Prevádzková doba administratívy

Pondelok: 7:00 – 15:00 
Utorok: 7:00 – 15:00 
Streda: 7:00 – 15:00 
Štvrtok: 7:00 – 15:00 
Piatok: 7:00 – 15:00

24 hod. prevádzka je zabezpečená odborným personálom.


Pre podmienky prijatia  nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch  telefonicky na čísle 036/6305821, e-mailom, prípadne vyplnením kontaktného formulára umiestneného na stránke vpravo. Naša administratívna podpora je Vám k dispozícií na telefónnych číslach: vrátnica Levice 036/631 29 42 a vrátnica Domadice 036/639 92 05.

Comments are closed