Zmluvy 2016

rok: 2016

Zmluvy 2021Zmluvy 2020Zmluvy 2019Zmluvy 2018Zmluvy 2017Zmluvy 2016Zmluvy 2015Zmluvy 2014Zmluvy 2013Zmluvy 2012Zmluvy 2011
PartnerPredmetDátum zverejneniaDátum účinnostiZmluva
UNTRACO SR – Ing. Peter Prívackýpodpora predaja zdrav. Pomôcok2.1.20162.1.2016odkaz na zmluvu
MSM Slovakia s. r. o.ochr. pomôcky, spotrebný zdrav. mat.8.1.20168.1.2016odkaz na zmluvu
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živicafinančná podpora15.1.201615.1.2016odkaz na zmluvu
Slovenský červený krížfinančný príspevok21.1.201621.1.2016odkaz na zmluvu
TORBIA, s.r.o.hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky25.1.201626.1.2016odkaz na zmluvu
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné lístky28.1.201629.1.2016odkaz na zmluvu
Slovak Telekom, a. s.Magio Internet5.2.20165.2.2016odkaz na zmluvu
SWOT spol. s r. o.poskytovanie zdrav. star. klientom29.2.201629.2.2016odkaz na zmluvu
Nadácia Ekopolisposkytnutie grantu1.3.20161.3.2016odkaz na zmluvu
Okresný súd Levicevýkon trestu5.4.20165.4.2016odkaz na zmluvu
ZSE Energia, a. s.dodávka elektriny18.5.20161.6.2016odkaz na zmluvu
Stredná odborná školaodborná prax pre žiakov20.5.201620.5.2016odkaz na zmluvu
MSM Slovakia s. r. o.dar – akreditovaný vzdel. program27.5.201627.5.2016odkaz na zmluvu
DÔVERA zdrav. poisťovňa, a. s.elektronická komunikácia9.6.20169.6.2016odkaz na zmluvu
Ján Spevárvývoz odpadovej vody13.6.201614.6.2016odkaz na zmluvu
Monika Gyetvenová – BRIKMONdrevná štiepka14.6.20161.7.2016odkaz na zmluvu
BM WORK AGENCYvýučba odbornej praxe9.8.20169.8.2016odkaz na zmluvu
Allmea, s. r. o.výkon lekárskych vyšetrení13.9.201615.9.2016odkaz na zmluvu
AB-STAV, s. r. o.oprava chodbových priestorov14.9.201615.9.2016odkaz na zmluvu
Stredná odborná škola pedagogickáposkytovanie praxe21.9.20161.10.2016odkaz na zmluvu
Limas s.r.o.mäso a mäsové výrobky14.10.201615.10.2016odkaz na zmluvu
ZELEX, s.r.o.zelenina a ovocie25.10.201626.10.2016odkaz na zmluvu
INMEDIA spol. s r.o.základné a dlhodobo skladovateľné potraviny2.11.20163.11.2016odkaz na zmluvu
Peter Števko – ŠTEVSTAVoprava elektroinštalácie7.11.20168.11.2016odkaz na zmluvu
INMEDIA spol. s r.o.mlieko a mliečne výrobky9.11.20161.1.2017odkaz na zmluvu
INMEDIA spol. s r.o.mrazená zel., ryby a hydina9.11.20161.1.2017odkaz na zmluvu
Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Santovkapríprava hotových jedál10.11.201614.11.2016odkaz na zmluvu
TORBIA, s.r.o.hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky30.11.20161.12.2016odkaz na zmluvu
Nadácia Orangeposkytnutie finančného príspevku2.12.20162.12.2016odkaz na zmluvu
ÚPSVaR Zvolenvykonávanie aktivačnej činnosti2.12.20162.12.2016odkaz na zmluvu
Nadácia Orangeposkytnutie finančného príspevku2.12.20162.12.2016odkaz na zmluvu
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné lístky19.12.201620.12.2016odkaz na zmluvu
ANTON ANTOLchlieb a pekárenské výrobky30.12.20161.1.2017odkaz na zmluvu

Comments are closed.