Zmluvy 2016

rok: 2016

Zmluvy 2020 Zmluvy 2019 Zmluvy 2018 Zmluvy 2017 Zmluvy 2016 Zmluvy 2015 Zmluvy 2014 Zmluvy 2013 Zmluvy 2012 Zmluvy 2011
Partner Predmet Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Zmluva
UNTRACO SR – Ing. Peter Prívacký podpora predaja zdrav. Pomôcok 2.1.2016 2.1.2016 odkaz na zmluvu
MSM Slovakia s. r. o. ochr. pomôcky, spotrebný zdrav. mat. 8.1.2016 8.1.2016 odkaz na zmluvu
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica finančná podpora 15.1.2016 15.1.2016 odkaz na zmluvu
Slovenský červený kríž finančný príspevok 21.1.2016 21.1.2016 odkaz na zmluvu
TORBIA, s.r.o. hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky 25.1.2016 26.1.2016 odkaz na zmluvu
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 28.1.2016 29.1.2016 odkaz na zmluvu
Slovak Telekom, a. s. Magio Internet 5.2.2016 5.2.2016 odkaz na zmluvu
SWOT spol. s r. o. poskytovanie zdrav. star. klientom 29.2.2016 29.2.2016 odkaz na zmluvu
Nadácia Ekopolis poskytnutie grantu 1.3.2016 1.3.2016 odkaz na zmluvu
Okresný súd Levice výkon trestu 5.4.2016 5.4.2016 odkaz na zmluvu
ZSE Energia, a. s. dodávka elektriny 18.5.2016 1.6.2016 odkaz na zmluvu
Stredná odborná škola odborná prax pre žiakov 20.5.2016 20.5.2016 odkaz na zmluvu
MSM Slovakia s. r. o. dar – akreditovaný vzdel. program 27.5.2016 27.5.2016 odkaz na zmluvu
DÔVERA zdrav. poisťovňa, a. s. elektronická komunikácia 9.6.2016 9.6.2016 odkaz na zmluvu
Ján Spevár vývoz odpadovej vody 13.6.2016 14.6.2016 odkaz na zmluvu
Monika Gyetvenová – BRIKMON drevná štiepka 14.6.2016 1.7.2016 odkaz na zmluvu
BM WORK AGENCY výučba odbornej praxe 9.8.2016 9.8.2016 odkaz na zmluvu
Allmea, s. r. o. výkon lekárskych vyšetrení 13.9.2016 15.9.2016 odkaz na zmluvu
AB-STAV, s. r. o. oprava chodbových priestorov 14.9.2016 15.9.2016 odkaz na zmluvu
Stredná odborná škola pedagogická poskytovanie praxe 21.9.2016 1.10.2016 odkaz na zmluvu
Limas s.r.o. mäso a mäsové výrobky 14.10.2016 15.10.2016 odkaz na zmluvu
ZELEX, s.r.o. zelenina a ovocie 25.10.2016 26.10.2016 odkaz na zmluvu
INMEDIA spol. s r.o. základné a dlhodobo skladovateľné potraviny 2.11.2016 3.11.2016 odkaz na zmluvu
Peter Števko – ŠTEVSTAV oprava elektroinštalácie 7.11.2016 8.11.2016 odkaz na zmluvu
INMEDIA spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 9.11.2016 1.1.2017 odkaz na zmluvu
INMEDIA spol. s r.o. mrazená zel., ryby a hydina 9.11.2016 1.1.2017 odkaz na zmluvu
Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Santovka príprava hotových jedál 10.11.2016 14.11.2016 odkaz na zmluvu
TORBIA, s.r.o. hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky 30.11.2016 1.12.2016 odkaz na zmluvu
Nadácia Orange poskytnutie finančného príspevku 2.12.2016 2.12.2016 odkaz na zmluvu
ÚPSVaR Zvolen vykonávanie aktivačnej činnosti 2.12.2016 2.12.2016 odkaz na zmluvu
Nadácia Orange poskytnutie finančného príspevku 2.12.2016 2.12.2016 odkaz na zmluvu
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 19.12.2016 20.12.2016 odkaz na zmluvu
ANTON ANTOL chlieb a pekárenské výrobky 30.12.2016 1.1.2017 odkaz na zmluvu

Comments are closed