Zmluvy 2019

rok: 2019

Zmluvy 2019 Zmluvy 2018 Zmluvy 2017 Zmluvy 2016 Zmluvy 2015 Zmluvy 2014 Zmluvy 2013 Zmluvy 2012 Zmluvy 2011
Partner Predmet Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Zmluva
Waste transport, a.s. vývoz odpadu 22.2.2019 22.2.2019 odkaz na zmluvu
UKF – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre odborná prax študentov 4.3.2019 4.3.2019 odkaz na zmluvu
Lindström s. r. o. prenájom rohoží 11.3.2019 11.3.2019 odkaz na zmluvu
IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy WINPAM, WINASU 18.3.2019 18.3.2019 odkaz na zmluvu
LET. IS SYSTEM, s.r.o. licencia k PC systému DODS 25.3.2019 1.4.2019 odkaz na zmluvu
MSM VZP s.r.o. vecný dar – nábytok 10.4.2019 10.4.2019 odkaz na zmluvu
Obec Domadice vecné bremeno Domadice 2.5.2019 3.5.2019 odkaz na zmluvu
Kooperativa poisťovňa, a.s. PZP 28.6.2019 1.7.2019 odkaz na zmluvu
Kooperativa poisťovňa, a.s. súbor poistení: živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu 28.6.2019 1.7.2019 odkaz na zmluvu
Kooperativa poisťovňa, a.s. úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 28.6.2019 1.7.2019 odkaz na zmluvu
Kooperativa poisťovňa, a.s. havarijné poistenie 28.6.2019 1.7.2019 odkaz na zmluvu
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. upratovací systém 7.8.2019 8.8.2019 odkaz na zmluvu
Slovak Telekom, a.s. mobilný internet M 23.8.2019 23.8.2019 odkaz na zmluvu
Slovak Telekom, a.s. PL 036/6312 942 + Magio Internet 23.8.2019 23.8.2019 odkaz na zmluvu
Slovak Telekom, a.s. 0917 108 616 – paušál ÁNO M + 2 GB dát 6.9.2019 6.9.2019 odkaz na zmluvu
Slovak Telekom, a.s. 0907 512 300 – paušál ÁNO M 6.9.2019 6.9.2019 odkaz na zmluvu
Slovak Telekom, a.s. 0911 985 961 – paušál ÁNO M 6.9.2019 6.9.2019 odkaz na zmluvu
Slovak Telekom, a.s. 0903 474 558 – paušál ÁNO M 6.9.2019 6.9.2019 odkaz na zmluvu

Comments are closed